Nieuws

We hebben een nieuwe leerlingenraad op de obs de Cirkel, deze kinderen gaan meepraten over allerlei zaken op school. Uit groep 5 tot en met 8 zijn er twee leerlingen…

Lees meer

De verkiezingen van de MR verliepen spannend! Uiteindelijk kregen Roel en Leny de meeste stemmen. Op 20 november a.s. treden zij aan als MR lid. Gefeliciteerd, Roel en Leny, veel…

Lees meer

De MR van De Cirkel houdt binnenkort verkiezingen! Een aantal ouders heeft zich verkiesbaar gesteld en na de herfstvakantie stellen zij zich voor en geven hun motivatie.

Lees meer

Op 1 november organiseert de OR voor de kinderen een heuse Halloween Disco! De gymzaal verandert in een discotheek en alle kinderen mogen komen feesten!

Lees meer

Een Gezonde School besteedt tijd en aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij planmatig en structureel te werken aan de gezondheid van alle leerlingen op…

Lees meer

Het lerarentekort wordt steeds nijpender. De komende jaren zijn er duizenden vacatures in het basisonderwijs. In Haarlem zijn er ook grote tekorten. Spaarnesant – het schoolbestuur waar de De Cirkel…

Lees meer

De Cirkel werkt met het ouderportaal Social Schools: een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas…

Lees meer

Het schema met de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2019/2020 is nu bekend. Op de pagina praktisch vindt u het volledige overzicht. Bijgaand alvast de vakanties voor het…

Lees meer